Uputstvo za pranje ruku

Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, pranjem ruku sapunom i vodom i čišćenjem ruku sredstvom za suvo pranje na bazi alkohola ubijate virus.

Kada treba prati ruke

PRE:

neposrednog kontakta sa hranom i pripreme hrane,

dodirivanja usta, nosa i očiju,

kontakta sa bolesnikom.

POSLE:

brisanja nosa, kašljanja, kijanja,

upotrebe toaleta,

kontakta sa životinjama,

rukovanja otpadom ili čišćenja prostorija,

vožnje gradskim prevozom ili dodirivanja predmeta koji su u dodiru sa velikim brojem ljudi,

kontakta sa bolesnikom.

KOLIKO DUGO TREBA PRATI RUKE?

Pranje ruku treba da traje najmanje 20 sekundi.

Kada kašljete i kijete: pokrijte usta i nos povijenim laktom ili maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ruke na propisan način.

Zašto? Ovim se sprečava da se bakterije i virusi šire kroz vazduh i zadržavaju na površinama. Ukoliko kijete ili kašljete u ruke, možete kontaminirati predmete, površine ili ljude koje dodirnete.

Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta.

Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, na primer zato što ste bili u blizini obolele osobe, možete se inficirati dodirivanjem očiju, nosa ili usta.

Držite se na odstojanju: Održavajte udaljenost od jednog do dva metra između sebe i obolele osobe.

Zašto? Kada neko kija ili kašlje, kapljice koje u sebi nose virus mogu da dospeju do vas i da se zarazite.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije www.zdravlje.gov.rs 

www.covid19.rs

 

Pretraga