U novembru mesecu u Narodnom muzeju biće održana jedna radionica za decu.

Deca u muzeju

24.11. od 16 časova

Uz pratnju roditelja, deca će se najpre upoznati sa muzejskom postavkom, a zatim će uz pomoć mape otkrivati umetnička dela na kojima su baš deca bila umetnička inspiracija. Kroz igre pokreta učesnici će imati priliku da  iskuse kako je biti model, a kako je biti umetnik. U završnom delu radionice učestvuju samo deca, gde će moći kolažnom tehnikom da osmisle i naprave Muzejski park.

Prijavljivanje učesnika je obavezno na mejl adresu: d.babajic@narodnimuzej.rs

Učešće u radionicama plaća se 300 dinara prilikom dolaska u muzej.

Obavezna je pratnja roditelja, i ona se ne naplaćuje. 

www.narodnimuzej.rs

 

Pretraga