Osnovna škola Chartvell

Osnovna škola Chartvell
Osnovna škola Chartvell je strukturirana u skladu sa obrazovnim sistemom u Velikoj Britaniji.
Chartvell edukuje po Cambridge Primari Curriculum-u, tipično dizajniranom za uzrast od 5 do 11 godina, pružajući okvir kurikuluma za razvijanje veština, znanja i razumevanja engleskog, matematike i nauke kod mlađih učenika.
Cambridge Primari podržava smernice za razvoj kurikuluma i nastavu i učenje u učionici. Omogućava nastavnicima da ocenjuju učenje i napredak dece pomoću dve opcione ocene: Cambridge Primari Progression Tests i Cambridge Primari Checkpoint. Okviri kurikuluma za engleski takođe uključuju engleski kao modul drugog jezika.

 

Nastavni plan i program je dobro prilagođen i prilagodljiv međunarodnoj dimenziji Škole, zbog čega se svi predmeti predaju na engleskom jeziku. Kurikulum nastoji da postigne pravu ravnotežu između potrage za smislom i razumevanjem i sticanja socijalnih, emocionalnih i veština ponašanja. Prema tome, raspodela predmeta se prilagođava u zavisnosti od procene nastavnika i / ili koordinatora akademskog programa o potrebama odeljenja.

Tabela u nastavku pokazuje raspored predmeta u osnovnoj školi.

Za više informacija o osnovnom kurikulumu Cambridgeu, posetite vvv.cie.org.uk

 

Niza Osnovna škola

Addresa: Tolstojeva 54

Tel : +381 63 255118
Tel: +381 11 2666 274 
Email: primary@chartwell.edu.rs

 

Viša Osnovna škola

Addresa: Lackovićeva 6

Tel : +381 63 256 508
Tel: +381 11 3675 340

Email: primarysenior@chartwell.edu.rs

Oceni i napiši komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Толстојева 54
Београд 11040 Град Београд RS
Kako do nas?