Pod vremenom ispred ekrana (engl. screen time) podrazumeva se količina vremena provedenog ispred ekrana digitalnih uređaja (računara, mobilnog telefona, tableta, televizora itd.), bez obzira na vrstu aktivnosti.

Korišćenje digitalnih uređaja postalo je u toj meri deo svakodnevnog života dece i mladih, pogotovu tokom pandemije virusa kovid-19 i prelaska na kombinovanu i nastavu na daljinu, da se postavlja pitanje da li je besmisleno govoriti o optimalnoj količini vremena ispred ekrana. Sa druge strane, među naučnicima ne postoji konsenzus po pitanju optimalne količine vremena ispred ekrana, niti jedan univerzalan recept za svu decu.

Petodelna publikacija „Kvalitetno vreme ispred ekrana” autorke dr Dobrinke Kuzmanović predstavlja pokušaj da dokučimo šta je primereno za pet uzrasnih grupa:

  • mlađe osnovce (LINK),
  • starije osnovce (LINK),
  • srednjoškolce (LINK),
  • nastavnike (LINK) i
  • roditelje (LINK).

Publikacija „Kvalitetno vreme ispred ekrana” nastala je u okviru programa „Nova pismenost“, koji partnerski sprovode Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Propulsion. Publikacija je pripremljena u saradnji sa Inicijativom „Digitalna Srbija” i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV).

 

Pretraga