Dopuna besplatnim udžbenicima

Od juče se na sajtu besplatnabiblioteka.com Fondacije „Alek Kavčić“ mogu naći novi besplatni udžbenici za 7. i 8. razred osnovne škole u izdanju Zavoda za udžbenike. 

Objava od 20.januara ove godine, da se na sajtu besplatnabiblioteka.com Fondacije „Alek Kavčić“ nalaze pojedini udžbenici za treći i sedmi razred osnovne škole, danas je dopunjena objavom da se na istom mestu mogu pronaći kako novi udžbenici za pomenute razrede, tako i nekoliko novih udžbenika za osmi razred osnovne škole.

Na pomenutom sajtu se sledeći udžbenici mogu koristiti onlajn, preuzeti i odštampati u lične svrhe (ne za dalju distribuciju) ili naručiti štampanu verziju po minimalnoj ceni od dva dinara po stranici:

3. razred: Srpski jezik (udžbenik i čitanka), Matematika (udžbenik i radna sveska), Priroda i društvo (udžbenik), Engleski jezik (udžbenik i radna sveska), Likovna kultura.

7. razred: Srpski jezik (udžbenik i čitanka), Matematika (udžbenik sa zbirkom zadataka), Fizika (udžbenik i zbirka zadataka), Informatika i računarstvo, Tehnika i tehnologija, Likovna kultira i dve verzije udžbenika za Engleski jezik (udžbenik i radna sveska).

8. razred: Fizika (udžbenik i zbirka zadataka) i dve verzije udžbenika za Engleski jezik (udžbenik i radna sveska).

Najavljeno je, takođe, da se u narednim nedeljama očekuje upotpunjavanje svih udžbeničkih kompleta.

 

Pretraga