LETNjI POZORIŠNI MARATON ZA DECU

Dom Kulture Studentski Grad Bulevar Zorana Đinđića 179, Beograd

http://beogradzadecu.com/letnji-pozorisni-maraton-za-decu/

Jul u Narodnom muzeju

Narodni muzej Trg republike 1a, Beograd

http://beogradzadecu.com/jul-u-narodnom-muzeju/