Beograđani i gosti grada će od marta 2022. godine biti u prilici da uz pomoć
aplikacije, na različitim lokacijama u prestonici vide značajne istorijske
eksponate koje čuva Muzej grada Beograda i saznaju nešto o njima.

Projekat „Digitalni Muzej grada Beograda“ će kroz aplikaciju proširene stvarnosti na
savremen i inovativan način prikazati javnosti značajne eksponate koje čuva Muzej
grada Beograda i približiti joj bogatu istoriju Beograda.

Pomoću aplikacije, putem telefona ili tableta, korisnici će moći da dožive
interakciju sa virtuelnim eksponatima na različitim lokacijama u gradu.Tehnologija
proširene stvarnosti omogućiće im da vide stvarnost obogaćenu kulturnim sadržajima
i multimedijalnim informacijama, odnosno da saznaju nešto više o istoriji Beograda
i vide predmete kao što su Makrinova glava iz Antičkog doba, Minim novčić iz
gvozdenog doba ili da sretnu mamuta, fosile i Vinčansku figurinu iz praistorije na
ulicama Beograda.

Na stepeništu ispod Brankovog mosta, moći će da se vide mamut i maketa prvog
električnog tramvaja u Beogradu. Kod Kapije Karla VI na Kalemegdanu, uz pomoć
aplikacije moći će da se vide planovi Beograda iz 17. i 18. veka, a kod Česme Mehmed-
paše Sokolovića Beogradsko četvorojevanđelje. Na zgradi Narodne banke aplikacija će
nam prikazati Portret kraljice Marije Karađorđević Paje Jovanovića iz 1929. godine, a
na zgradi SANU-a Kosovka devojka Uroša Predića iz 1919. godine. Bista cara Makrina
moći će da se vidi na zgradi Filozofskog fakulteta na Studentskom trgu, a još jedna
slika Paje Jovanovića, Krunisanje cara Dušana, na Terazijama u prolazu Bezistan.
Osnova koncepta je digitalizacija i virtuelni izlazak sadržaja iz zbirke Muzaja grada
Beograda u javni prostor, kreiranje interaktivne postavke i predstavljanje eksponata u
proširenoj i virtuelnoj stvarnosti kroz upotrebu novih medija i inovativnih rešenja
za promociju kulturnog nasleđa Beograda.
Projekat realizuje Live View Studio uz podršku Ministarstva za inovacije i tehnološki
razvoj.

Pretraga