☑️Imaš potrebu da sagledaš sebe i svoje mogućnosti?
☑️Promišljaš o svetu i želiš da ga učiniš boljim počevši od sebe?
☑️Ako živiš u Beogradu i ideš u srednju školu, prijavi se do 30. aprila tako što ćeš poslati svoje kontakt podatke na imejl: hutrojka@gmail.com
(maloletne učesnike prijavljuju roditelji)

🆒Upoznaćeš svoje vršnjake, družiti se i pri tom, otkriti nove perspektive i mogućnosti.

🆓Besplatno učešće u radionicama omogućio je Grad Beograd – Sekretarijat za sport i omladinu.

📌Napomena: Prilikom realizacije projekta vodiće se računa o svim epidemiološkim merama koje su na snazi.

Pretraga