Škola udaraljki

Muzička radionica Čarobna frula organizuje nov termin za školu udaraljki za decu od 5 do 14 godina.

♪ Subota 13.04. od 11č u Kolarčevoj Zadužbini
♪ Kurs sadrži učenje osnovnih ritmova i razvijanje ritmičkih sposobnosti kod deteta; razvijanje koordinacije pokreta na instrumentu; postavljanje i vežbanje tehnike sviranja na udaraljkama kroz interaktivan odnos sa profesorom
♫ Školu udaraljki vodi profesor Nikola Veličković – diplomirani muzički umetnik, perkusionista
♪ U grupi je od 7 do 10 dece
♫ Od instrumenata u radu sa decom koristi se kahon, đembe, tarabuka, ksilofon, metalofon, doboš, mali bubanj, triangl
♪ Prijave na probni čas se vrše putem email adrese bojana@carobnafrula.com ili na broj telefona 069/618-181
♫ Više o Čarobnoj fruli i o školi udaraljki na sajtu https://www.carobnafrula.com/

♪ U psiho fizičkom razvoju dece muzika ima neprocenjiv značaj. Naučnici su otkrili da su strukture koje čine muziku identične onima na osnovu kojih funkcioniše ljudski mozak. Najveću moć, muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja razvoj mozga i organizacionih osobina kao i na celokupni nervni sistem. Ona razvija inteligenciju, koordinaciju, sposobnost koncetracije kao i razvoj kreativnosti i individualnosti svakog deteta. Radom kroz muziku podstiče se ravnomeran razvoj leve i desne hemisfere mozga, gde dolazi do boljeg razvoja sinapsi.

CILJEVI

♪ Razvijanje ritma
♪ Jačanje integrativnih procesa u ličnosti (psihičkih i fizičkih)
♪ Razvijanje muzičkog pamćenja
♪ Podsticanje kreativnosti
♪ Upoznavanje sa muzičkim izražajnim sredstvima (tempo, ritam, melodija)

 

Zadužbina Ilije M.Kolarca, Studentski Trg 5
INFO:+38169/618-181
www.carobnafrula.com
fb/muzickaradionicacarobnafrula
instagram/carobnafrulamuzickaradionica

14,424 total views, 2 views today