Roditelj – voditelj

Roditelj-voditelj je specijalno dizajniran program namenjen roditeljima predškolske ili školske dece koji su svesni izazova, a istovremeno žele da proaktivno i blagovremeno podrže svoju decu u razvoju njihovih stvarnih sposobnosti i talenata, razvijajući se zajedno sa njima u skladu sa svetom u kojem živimo.

Program se sastoji od dva dana radionica, 29. februara i 7. marta i održava se u Nova Iskra Workspace. Prijave su otvorene do 24. februra.

Koristeći praksu koja se primenjuje prilikom karijernog savetovanja i vođenja, ovaj kurs je dopunjen vežbama i znanjima koja dolaze iz NLP metodologije. Na ovaj način roditelji iskustveno prolaze kroz ono što čeka i njihovu decu i omogućava im da ostvare bolju i kvalitetniju komunikaciju sa njima.

Roditelji sami prolaze kroz program i stiču specifično iskustvo kao i set veština koje će im koristiti za budući rad sa decom. Istovremeno imaju priliku da se upoznaju sa novonastalim mogućnostima u okviru transformisanog polja rada, da se bolje informišu i osposobe za snalaženje i donošenje odluka u novim uslovima i na taj način postanu još bolji model svojoj deci kroz unapređenje sopstvenog karijernog razvoja. Generacije današnjih roditelja i sami prolaze kroz slične izazove kroz koje će prolaziti i njihova deca jer se suočavaju sa brojnim promenama u domenu polja rada, a za koje ih, takođe niko nije pripremao. Smatramo da bi se kroz rad na sebi i kroz usvajanje sadržaja koji doprinose ličnom i profesionalnom razvoju, mogao umanjiti postojeći generacijski jaz. Samim tim, roditelji bi se dodatno osnažili da pruže kvalitetniju podršku u procesu usmeravanja i podržavanja dece da razvijaju individualnost i svoje potencijale.

Pored osnaženih roditelja, krajnji cilj je zadovoljno i srećno dete, koje je svesno svojih sposobnosti, veština i interesovanja i razvija ih uz podršku roditelja. Program je nastao na osnovama načina rada Karijernog vođenja i savetovanja i višegodišnjeg istraživanja važnih sadržaja za podršku deci i potreba roditelja za njima.

Voditeljka programa je Jelena Novović, diplomirani ekonomista i master andragog.

Više detalja možete saznati na stranici programa LINK

PRIJAVA

 

10,677 total views, 2 views today