Predstava „Kraljević Marko – Od predanja do repovanja“ u DKC Beograd

U petak 26.maja od 10.30h, u sali Donka Špiček DKC Beograd biće izvedena predstava „Kraljević Marko – Od predanja do repovanja“.

Ova interaktivna predstava, namenjena mlađim osnovcima, ima za cilj da podigne svest o srpskoj tradiciji i kulturi, da razvije znanja, vrednosti i stavove prema nematerijalnoj kulturnoj baštini.

U želji da deci približimo epsku poeziju, zastupljenu u školskoj lektiri, kazivanje u desetercu, transponovano je u dramsku igru koja ruši kliše da se epska poezija govori samo uz gusle. Akteri predstave pokušavaju da nađu pismo koje je ljuba Anđelija poslala Marku, a koje je ukrala ljubomorna Vila.

Kroz ovu naizgled jednostavnu priču realizovan je kompletan ciklus pesama o Kraljević Marku, a na sceni se pojavljuju svi bitni likovi kao što su: Majka Jevrosima, Vila, Šarac, Marko i dva tinejdžera koji su greškom pokrenuli kalendar koji ih vraća u prošlost, u XIV vek. Oni svojim potpuno novim načinom shvatanja epske poezije, unose sukob i tačke prožimanja dva naizgled nespojiva sveta.

Poruke o čovečnosti, častoljublju, poštovanju starijih, hrabrosti, požrtvovanosti, junaštvu, posredovane deci na izuzetno primeren način, čine suštinu predstave i objašnjavaju deci njihovo univerzalno značenje.

9,644 total views, 1 views today