Fantastična anatomija

U Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković (Bulevar kralja Aleksandra 71) 01.11. otvara se izložba Fantastična anatomija.

Radove predstavljaju: Miodrag Mića Bajić, Rastko Ćirić, Dejan Mandić, Krunoslav Jović
Beka Tiberiu, Iva Atoski, Miloš Slavković, Ružica Bajić Sinkević, Nataša Matović
Zvučnu instalaciju priredio je Bratislav Vasilić
Fakultet veterinarske medicine iz Beograda obezbedio je skelete životinja i preparate organa i embriona životinja.

Anatomija i umetnost uvek su bile tesno povezane i ne prestaju to da budu i u savremenoj umetnosti. Anatomi i umetnici su paralelno izučavali ljudska i životinjska tela, jedni u naučnom, a drugi u umetničko-estetskom smislu. Vizuelni umetnici proučavaju telo, njegovu anatomiju od kada umetnost postoji, kao što i naučnici proučavaju ljudski organizam od kada nauka postoji.
Plastična anatomija čoveka ili anatomsko crtanje je oblast koja se izučava na umetničkim fakultetima u našoj zemlji od sedamdesetih godina prošlog veka kao zaseban stručno-umetnički predmet. U okviru ovog predmeta izučava se anatomija čoveka i pojedinih životinja, najčešće kopitara i ptica.
Crtačkim ovladavanjem anatomije čoveka i životinja postaje moguće da umetnik svoju sposobnost imaginacije koristi u svrhu kreiranja mitskih bića ili nekih novih izmišljenih bića ili predmeta. Od velikog je značaja da umetnici, koji se bave na primer animacijom ili ilustracijom, potpuno razumeju skeletni i mišićni sistem čoveka i životinja, te jedino tako mogu superiorno da stvaraju neka nova fantastična ili mitska bića. Permanentno crtačko istraživanje skeletnog i mišićnog sistema čoveka i životinja dovodi umetnika do željenog cilja. On se oslobađa površne crtačke deskripcije, ubedljivo crta čovečije ili životinjsko telo u mirovanju ili pokretu.
Fantastika nasuprot anatomiji oslobađa misao, dopušta nam da kreiramo naslućeno i do sada neviđeno. Fantastična bića upoznajemo kroz grčke mitove –oduševljavaju nas i plaše minotauri, kentauri, pegazi, grifoni, kiklopi… U narodnoj poeziji i prozi srećemo se sa troglavim aždajama, zmajevima, alama, vešticama i vilama. Dok čitamo naučno fantastične romane zamišljamo čudesna bića iz svemira ili iz daleke budućnosti.
Umetnici koji predstavljaju radove na ovoj izložbi prikazuju nam jedan deo tog fantastičnog sveta, te na posmatrača prenose svoje oduševljenje anatomijom i fantastikom. U crtežu, oni teže anatomskoj tačnosti i objektivnoj ubedljivosti. Proučavaju anatomiju čoveka i životinja, crtaju mitska bića, kentaure, minotaure, pegaze, zmajeve, fantastična bića, njihov skeletni i mišićni sistem. Na fantastično duhovit način prikazani su i skeleti svakodnevnih upotrebnih predmeta. Na fotografijama vidimo građevinu sazidanu od ljudskih kostiju, dok nas kroz postavku vodi zvučna instalacija, koja na specifičan način pravi vezu sa slikovnim svetom anatomske fantastike u koji smo kročili.
Značajan doprinos čitavoj postavci donose skeleti i preparati organa i embriona životinja. Gledajući prave skelete lako zaključujemo da su prikazani radovi veoma ubedljivi, tačni na poseban, fantastičan način, a anatomiju značajno približavaju publici.

2,977 total views, 1 views today